Μούσες Πιερίων ΚΟΙΝΣΕΠ
Μούσες Πιερίας Logo

Κοιν.Σ.Επ. Μούσες Πιερίων

Την άνοιξη του 2011 γυναίκες άνεργες και εθελόντριες, αποφασίσανε να πολεμήσουνε την κρίση με όπλο την αλληλεγγύη. Έτσι, λοιπόν, ιδρύσανε τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Μούσες Πιερίων» στην Κατερίνη και είναι επίσημα ο 1ος κοινωνικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα.

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • Την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα

  • Την αξιοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του

  • Την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας

  • Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης